Miroslav Krečmer ml.             

úprava terénu a výkopové práce                   

okres Púchov                

0908 207 191            

 

Bazen


Vodovod


Bazen c2ZavazkaZrovnavanie


CestaVoda


TerasyTerasy c2


Terasy c3ZrovnavanieZrovnavanie c2


Zrovnavanie c3


Obkop zakladu


Obkop zakladu c2Plot

Kanalizacia


Zaklady

Skalka
Uprava okolia

Uprava okolia 2Mix

Počet návštevníkov od 06/2008 :