Miroslav Krečmer ml.             

úprava terénu a výkopové práce                   

okres Púchov                

0908 207 191            

 

Bazen


Vodovod


Bazen c2



Zavazka



Zrovnavanie


Cesta



Voda


Terasy



Terasy c2


Terasy c3



Zrovnavanie



Zrovnavanie c2


Zrovnavanie c3


Obkop zakladu


Obkop zakladu c2



Plot

Kanalizacia


Zaklady

Skalka




Uprava okolia





























Uprava okolia 2











Mix













Počet návštevníkov od 06/2008 :